Jump to content

Vodoinstalace


  • Montáže vodoinstalací - instalace nových rozvodů vody v nových i starších objektech a                                            na souvisejících parcelách
  • Opravy vodoinstalací - neakutní opravy poruch ve stávajícím vodovodním systému                                               rozvodů vody
  • Havárie vody - akutní opravy vodoinstalací při náhlých havarijních stavech 

  • Rekonstrukce vodoinstalací - neakutní rekonstrukce, renovace, přestavby a rozšíření                                                      stávajících rozvodů vody
  • Vodoměry - montáže, výměny a revize vodoměrů, napojování vodoměrů na vodovodní                        instalace